menu

 

50 jaar Volleybalvereniging S'62

S'62 bestaat 50 jaar

Het begin....

In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw waren er in Swalmen al diverse verenigingen die jeugdactiviteiten organiseerden. Zo had je de KAJ (Katholieke Arbeiders Jongeren). Deze organiseerde in Gevaren (tegenwoordige lokatie van Kiekeboe) allerlei activiteiten. In die tijd werd dit ook nog het Patronaat genoemd. Naast de KAJ had je in die tijd wel al Jong Nederland, DES, Sparta of Eszet. TV stond nog in de kinderschoenen en bood dus nog geen afleiding. De jeugd kon destijds in Gevaren terecht om te kaarten, biljarten, dammen, schaken, sjoelen of ping-pongen. Ook had je in Swalmen de zogenaamde Studentenclub, officieel Johannes Bergman genaamd, die in de Fuu regelmatig culturele activiteiten organiseerde. In 1962 gingen de KAJ en Johannes Bergman fuseren en vormden samen S'62. De 'S' stond uiteraard voor Swalmen.
Na een aantal jaren werd het gebouw aan Gevaren gesloopt en vervangen door een nieuw gemeenschapshuis inclusief een sporthal. In deze sporthal werd regelmatig aan basketbal, volleybal en tafeltennis gedaan. Een vaste groep volleyballers speelde iedere week op een vaste avond in de spothal. Dit leidde uiteindelijk begin 1968 tot de oprichting van onze vereniging. Het eerste bestuur werd gevormd door Ine v.d. Kelft, Bert Vallen, Marianne Beulen en Sjra Altgassen. Volleybalvereniging S'62 was een feit en bestond uit 27 leden die ieder f1,50 per maand contributie betaalden. Met twee ballen en een net die door stichting Jeugdbelangen in bruikleen werd gegeven, kon worden gestart. 

S'62 sloot zich al snel aan bij de NeVoBo om ook deel te kunnen nemen aan de competitie. Ook werd er al direct in het eerste jaar deelgenomen aan het Koninginnedagtoernooi dat destijds nog georganiseerd werd door het Oranjecomité. 

Het 1e tenue was een witte broek met een wit shirt waarom rode rug- en borstnummers werden aangebracht. De 1e twee heren teams die uitkwamen voor S'62 waren 

Heren 1: Giel Geurts - Jack Martina - Wien Leppers - Frans Obers - Jack Obers - Wim Thomassen (aanvoerder) Jos Vincent en Michel Schumann

Heren 2: John Claessen - Peter Geurts - Henk de Hilster - Hans Joosten - Theo Julicher - Henk Ridderbeecks - Joeps Schörgers (aanvoerder)

Accomodaties

S'62 heeft in de loop der jaren in veel accomodaties gespeeld. In 'Gevaren' werd door de herenteams de bestuurskamer annex biljartkamer gebruikt als kleedkamer. Tenminste als de dames niet speelden, want dan moesten de heren zich omkleden in het koude materiaalhok achterin de zaal. Alhoewel er geen kleedkamers en douches waren, was er wel een kantine waar na de wedstrijd nog tijd en ruimte voldoende was om de winst met een flesje bier à 45 cent te bekrachtigen. 

Al snel groeide de vereniging en ging men gebruik maken van de andere accomodaties in Swalmen zoals de sporthal van de L.T.S. (tegenwoordige Broekhin Jenaplan) en de zalen van de Lambertusschool en de St. Jozefschool - Basisschool Heide.  Sinds medio jaren 90 is het Sportcentrum Swalmen een feit en is onze vereniging gehuisvest in deze sportaccomodatie. Voorlopig zullen we hier nog hopelijk jaren vooruit kunnen. 

Koninginnedagtoernooi

Alhoewel het koninginnedagtoernooi de eerste jaren door het Oranjecomité werd georganiseerd, nam S'62  de organisatie over vanaf 1969. In eerste instantie werd het toernooi verplaatst van het Mortelplein naar Gevaren. Door een toenemende groei van het aantal deelnemende teams verplaatste het toernooi zich in 1978 naar het oefenterrein van V.V. Boekoel. Na een paar jaar was het terrein echter niet meer geschikt om een toernooi op te houden en kon men na overleg met de gemeente uitwijken naar het voetbalveld bij het zwembad. Inmiddels was het toernooi gegroeid tot zo'n 90 à 100 deelnemende teams. 
Vanaf 1985 verhuisde het toernooi nogmaals naar het terrein gelegen bij het Groenewoud en groeide nog een stuk door tot maximaal 120 deelnemende teams op zo'n 24 velden. 
Waarbij het altijd een sport was om een zo origineel mogelijke naam te verzinnen waar de omroeper dan de grootst mogelijke moeite mee had. Het Koninginnedagtoernooi heeft nog gedraaid tot en met 1997. Helaas kwam er toen een einde aan deze traditie vanwege het teruglopende aantal deelnemende teams. 

Sinds 2016 is er weer een nieuw buitentoernooi dat onze vereniging organiseert in nauwe samenwerking met een oude partner namelijk V.V. Boekoel. Het Springze Lente Volleybaltoernooi wordt wederom gehouden op de velden van V.V. Boekoel en is inmiddels in ons jubileumjaar toe aan de derde editie en groeit nog steeds. Al hoewel de schaalgrootte van voorbije jaren nog lang niet wordt gehaald, worden er leuke wedstrijden gespeeld met zelfs interlands door deelname van een Duits team. 

ACTIES

S'62 moet net als andere verenigingen ook extra activiteiten organiseren om de kas van de vereniging te spekken en zo de contributie van de leden zo laag mogelijk te houden. In de loop van de jaren zijn er al heel wat acties geweest. De een succesvoller dan de ander maar centraal staat altijd dat de leden gezamenlijk een actie aangaan om geld bij elkaar te verdienen. 

In de beginjaren werder en donateurskaarten verkocht maar al snel werden er ook andere activiteiten georganiseerd zoals bv kienavonden of de bekende bloemenaktie. Dit is wellicht wel de bekendste en langslopende activiteit van de vereniging waarbij in één avond in heel Swalmen - Boukoul en Asselt huis-aan-huis verse bloemen werden verkocht. Ook heeft S'62 jarenlang de garderobe verzorgd bij Café Restaurant Beeckerhof, beter bekend als het Vogelpark. Voor een piek kon je toen je jas veilig laten ophangen door de dames en heren van S'62. 

Ook nu nog heeft de vereniging nog verschillende acties om geld binnen te krijgen. Jaarlijks bezorgd onze vereniging zo'n 5000 flyers in Swalmen en omgeving. Daarnaast heeft de vereniging een aantal leden die zich inzetten verkeersregelaars. De vereniging ontvangt hiervoor dan een vergoeding. 
Of je kunt onze leden tegenkomen bij het opbouwen van de winter en zomermarkt in het centrum van Swalmen. 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!