Gedragscode S’62 – Algemeen

ALGEMEEN
Bij Volleybalvereniging S’62 hanteren we een aantal gedragsregels die we hebben vastgelegd in de gedragscode. 

Als vereniging bieden wij faciliteiten en bieden wij de juiste condities om het volleybalspel goed te leren. Uitgangspunt hierbij is dat we te allen tijden spelen volgens de ‘fair-play’regels. 
Bovenal is volleybal geen individuele maar een teamsport. Het creëren van een veilig sportklimaat voor de teams is een verantwoordelijkheid van een ieder lid van de vereniging. 

In deze gedragscode leggen we vast hoe we met elkaar, de tegenstander en met de omgeving omgaan. Als lid, vrijwilliger, bestuurder of andere functionaris binnen de vereniging dien je deze regels te kennen en hierna te handelen zowel binnen als buiten het veld. Zowel op eigen thuis locatie als ook op andere locaties waar je de volleybalsport in b.v. competitieverband uitoefent en daar onze vereniging vertegenwoordigd. 

Trainingen / wedstrijden:

Trainen is noodzakelijk om beter te worden in de sport en is daarom niet vrijblijvend. We vinden het normaal dat je alle trainingen bijwoont. Afmelden, indien toch noodzakelijk, doe je persoonlijk én op tijd (dus vooraf) bij je trainer. Dit is een kwestie van fatsoen. Geen zin is dus geen reden om niet deel te nemen aan de trainingen of activiteiten.

Volleybal is een teamsport. Laat je teamleden niet in de steek door je onnodig of te laat af te melden voor een wedstrijd. 

Bij activiteiten (bv trainingen, wedstrijden of andere activiteiten) van S’62 zorg je dat je tijdig, in sportkleding, in de hal aanwezig bent. 

Het op- en afbreken en opruimen van materialen (netten, jurytafels, telborden, banken etc.) is een gezamenlijke taak van alle teamleden en behoort tot het trainen of wedstrijd spelen. Zorg dus dat je op tijd bent. Deze materialen zijn duur, behandel ze dus voorzichtig.

Na afloop van trainingen of wedstrijden zijn alle gebruikte materialen weer netjes opgeruimd zodat andere sporters geen last hebben van onze materialen. 
Kom je in de zaal en ondervind je zelf last van andere materialen of verenigingen, meld dit dan bij het bestuur. 

Afval gooi je in de daarvoor bestemde afvalbakken. Laat ook de kleedlokalen weer schoon achter. 

Douchen hoort bij sporten (maar stelt de vereniging niet verplicht). Laat na het gebruik van de douches en kleedkamers deze netjes achter voor de volgende gebruikers.

Waardevolle spullen laat je bijvoorkeur thuis. In de hal neem je ze bijvoorkeur mee in een tas die je bij het veld neerzet. 

De vereniging is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen.


De gedragscode is toegepitst op een aantal doelgroepen. 

De sporter zelf; |
De trainer / coach;
De scheidsrechter;
De bestuurder.